چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 379

فلزیاب تصویری رنگ اسکن

فلزیاب تصویری با لکه رنگ های متفاوت میتواند وضعیت هدف را در اسکن مشخص نماید و رنگ اسکن فلزیاب تصویری که بصورت رنگ پس زمینه و رنگ لکه رنگ میباشد از تفاوت وضعیت صحنه کار میباشد و شرایط تشخیص طلا یا فلزات با لکه رنگ های متفاوت مربوط به فلزیاب تصویری فرکانسی با تفکیک عدد VDI در ادیت EDIT و ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم میباشد که این اجازه را به وضعیت مدار فلزیاب فرکانسی می دهد که بتواند انواع امواج الکترو مغناطیس از دیگر منابع را طبق انرژی فرکانس طلا یا فلز تعیین شده را جداگانه تشخیص داده و مشخص نماید و به همین دلیل در اینگونه فلزیاب تصویری لکه رنگ ها میتواند برای یک فلز یا طلا متفاوت باشد چون خود را با شرایط صحنه کار و وضعیت هدف یا طلا سازگار نموده تا طلا یا هدف مورد نظر را در دید خود قرار داده و این اثر تغییر یا تفاوت رنگ لکه رنگ  بیشتر برای این پدید می اید که این نوع فلزیاب تصویری فرکانسی عوامل ایجاد کننده اثر منابع و مواد معدنی یا ذرات مزاحم را در تفکیک از دید فلزیاب تصویری فرکانسی خارج نموده ولی انرژی فرکانس طلا یا فلز را تشخیص داده و هدف یا طلا را بصورت لکه رنگ منظم بخصوص در صحنه کار اصلی مشخص مینماید

 

WWW.GALAXY25.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب انتنی

جویندگان اسیا