چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 402

فلزیاب خاص طلا تفکیک

فلزیاب که بتواند طلا را با عدد وی دی ای VDI در تنظیمات ادیت EDIT تفکیک نماید فلزیاب خاص طلا میباشد و فلزیاب خاص طلا نباید فقط طلا را تفکیک نماید چون شرایط طلا در زمین های گوناگون و با الیاژ های متفاوت نیاز به تعیین تنظیمات متعلق به همان محدوده یا الیاژ را برای جداسازی طلا خالص دارد و این شرایط تفکیک فقط طلا در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD فراهم میباشد

 

WWW.FRH11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن